ประชาอุทิศค้าลวดเหล็ก Prachauthit Wire&Bar

Call Us

0-28729933-38

Email

prachauthit_wirebar@yahoo.com

Line

0863555063

Address

Prachauthit Wire&Bar Co., Ltd.

About Us

333

Company Profile

บริษัท ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2516 โดย คุณสุเมธ ประสิทธิเมกุล เปิดร้านตีหมุดย้ำ ปั๊มบานพับ ตีน็อตสกรู ภายใต้ชื่อ กรุงเทพการช่างต่อมาปี 2520 คุณสุเมธขยายกิจการมาเปิดร้านที่ใหญ่โดยการเช่าที่บน  ถนนประชาอุทิศนี้ ต่อมาได้ทำการซื้อและปลูกสร้างเป็นอาคารสำนักงานพร้อมโรงงาน

ปี 2516

บริษัท ก่อตั้ง

คุณสุเมธ ประสิทธิเมกุล
เปิดร้านตีหมุดย้ำ ปั๊มบานพับ ตีน็อตสกรู
ภายใต้ชื่อ กรุงเทพการช่าง

ปี 2516

ปี 2520

ขยายกิจการ

คุณสุเมธขยายกิจการมาเปิดร้านที่ใหญ่โดยการเช่าที่
บน
ถนนประชาอุทิศนี้ ต่อมาได้ทำการซื้อและปลูกสร้างเป็นอาคารสำนักงานพร้อมโรงงาน

ปี 2520

ปี 2522

จำหน่ายเหล็กเพลา

เริ่มจำหน่ายเหล็กเพลาขาวเข้าสู่ตลาดประเทศไทย

ปี 2522

ปี 2535

จดจัดตั้งเป็น หจก.

จดจัดตั้งเป็น หจก.ประชาอุทิศค้าลวดเหล็ก
ดำเนินกิจการดูแลลูกค้าเรื่อยมา ทั้งกลุ่มเฟอร์นิเจอร์
กลุ่มอะไหล่ยานยนต์ และกลุ่มอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า

ปี 2535

ปี 2552

จดทะเบียนแปรสภาพ

จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทประชาอุทิศค้าลวดเหล็กจำกัด

ปี 2552

ปี 2552

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 VERSION 2008
ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการยานยนต์ ทั้งนี้ระบบสามารถทำให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยการพัฒนาคุณภาพขององค์กรและสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ปี 2552

ปี 2561

ทบทวนระบบคุณภาพ

ได้ทบทวนระบบคุณภาพเป็น ISO9001 VERSION 2015

ปี 2561

Mission

นำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ภายใต้ข้อตกลงในการทำงานและนโยบายของบริษัท
ให้สามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

Autopart industry in Thailand

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมระดับต้นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้านเทคโนโลยี่ด้านยานยนต์

โดยประเทศไทย มีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2504 จากการนำชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Complete Knock Down จากยุโรปและญี่ปุ่น เข้ามาประกอบเป็นรถยนต์

ในปี พ..2514
รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศเพื่อต้องการทดแทนการนำเข้า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี พ..2540
ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น กล่าวคือต้องลดจำนวนแรงงาน ลดกำลังการผลิต และปิดกิจการไปบางส่วน แต่อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ว

โดยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและนักลงทุนมีความเชื่อมั่น ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัว และมีความสามารถในการแข็งขันมากขึ้น จนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

อ้างอิง : แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ..2555-2574 ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์มากว่า 40 ปี และได้รับการยอมรับให้เป็นประเทศฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน และเป็นประเทศฐานการผลิตรถปิกอัพไม่เกิน 1 ตันเป็นอันดับ 1 ของโลก เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างจุดยืนที่มั่นคงของประเทศไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก ได้กำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ไว้ดังนี้ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศโดยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่มีความเข้มแข็ง โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยจะต้องปรับตัว และพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของประเทศไทยให้มากที่สุด เพื่อรักษาจุดยืนของประเทศไทยในการเป็นประเทศฐานการผลิตหลักของเอเชียแปซิฟิค

แนวโน้มของการพัฒนาสินค้ายานยนต์นั้นประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นไปที่สินค้าหลัก 4 ชนิด คือ 

    • รถปิกอัพไม่เกิน 1 ตัน และรถปิกอัพ ดัดแปลง 
    • รถยนต์นั่ง ขนาดเล็ก คุณภาพสูง 
    • จักรยานยนต์ 
    • อะไหล่ยาน ยนต์และ ชิ้นส่วน ตกแต่ง

Cold rolled bar

Hot rolled bar

Wire

Table of Size and Chemical Composition/Tolerance

Certificate of quality

We provide the best products in industry.

Scroll to Top